Empresa


Mediació, negociació i via judicial
- Empresa familiar, relleu generacional (establiment jeràrquic de l'empresa)
- Assessorament i tramitacions per Estatuts, transmissions, assemblees i juntes.

empresa